Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijke regelingen

Artikel 7:671b BW (werkgeversverzoek)

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:671b BW en artikel 7:671c BW) is bepaald dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever respectievelijk de werknemer kan ontbinden.

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden (artikel 671b lid 1 BW):

  • op grond van een artikel 7: 669 lid 1 en 3 BW onderdelen c tot en met i;

  • indien de toestemming van het UWV geweigerd is op grond van een ontslagverzoek op grond van de a- of b- grond;

  • als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren