Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontbinding tijdens ziekte

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is geregeld in welke gevallen voor de UWV-procedure of voor de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter gekozen moet worden als een werkgever een werknemer wil ontslaan.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst (laten) beëindigen indien daartoe een redelijke grond is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De redelijke gronden voor ontslag zijn neergelegd in artikel 7:669 lid 3 BW.

Bij bedrijfseconomische redenen (artikel 7:669 3 sub a BW) gaat het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren