Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontbinding wegens veelvuldig ziekteverzuim (c-grond)

In artikel 7:669 lid 3 is bepaald in welke gevallen c.q. op welke redelijke ontslaggronden de werkgever via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan laten ontbinden. Zo kan ook ontbinding worden gevraagd als een werknemer een erg hoog ziekteverzuim heeft. Immers, artikel 7:669 lid 3 sub c BW bepaalt dat een redelijke grond voor ontslag kan bestaan wanneer sprake is van de situatie dat de werknemer bij regelmaat de bedongen arbeid niet kan verrichten als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer, met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen. Daarbij moet dan wel vaststaan dat de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren