Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontbinding wegens niet meewerken aan re-integratie (e-grond)

Als de zieke werknemer weigert of nalatig is bij het meewerken aan zijn re-integratie en hij zich dus schuldig maakt aan verwijtbaar handelen (‘e-grond’), kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, ondanks de ziekte. Het opzegverbod bij ziekte is namelijk niet bedoeld om werknemers te beschermen die zich langdurig en meermalen niet houden aan hun verplichtingen (zie Rechtbank Gelderland 5 november 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:4761).

In art. 7:670a lid 1 BW is opgenomen dat het opzegverbod tijdens ziekte kan vervallen als een zieke werknemer zonder deugdelijke grond weigert om te voldoen aan de verplichtingen uit art.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren