Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020
  • Taakgebieden: Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dit eerste deel van de Praktijkgids Ziekte & Re-integratie gaat over die onderwerpen die niet direct betrekking hebben op een concreet ziektegeval. Hoofdstuk 1.1. gaat over het verzuimbeleid. De basis bij het streven naar verlaging van het ziekteverzuim en vermindering van het aantal WIA-toetredingen wordt immers gevormd door een goed verzuimbeleid, dat bij voorkeur door de hele organisatie wordt gedragen.

In hoofdstuk 1.2 wordt aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden en de rol van de arbodienst. De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Vooral de risico-inventarisatie en -evaluatie krijgt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren