Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement

Voorbeeldbrief

Aan de heer/mevrouw *)

. . . [naam]

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: overtreding verzuimreglement

. . . [plaats] . . . [ datum ]

Geachte heer/mevrouw *) . . . [naam]

U heeft zich ziekgemeld op . . . [dag] . . . [datum]

Op . . . [dag] . . . [datum] om . . . [uur] heeft de arbodienst tevergeefs getracht u op uw huisadres te bezoeken. Er werd echter niet opengedaan. Op de achtergelaten mededeling met het verzoek zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren