Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019
  • Taakgebieden: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In hoofdstuk 3.1 komen de hoofdlijnen van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aan de orde. Een werknemer die langdurig (meer dan 104 weken) ziek is, kan in aanmerking komen voor een uitkering op basis van deze regeling. De WIA is eind 2005 in de plaats gekomen voor de WAO. De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen. De ene, de IVA, is uitsluitend bedoeld voor mensen die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn, terwijl de andere (de WGA) zich richt op mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De werknemer komt pas voor een WIA in aanmerking bij een arbeidsongeschiktheid van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren