Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitbetaling

De uitkering wordt per kalendermaand door het UWV betaald. Als het UWV de uitkering rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde betaalt, houdt het op de uitkering, afgezien van de werknemersdelen van sociale verzekeringspremies, ook een gecombineerd bedrag aan loonbelasting en premies volksverzekeringen in. Betaalt het UWV de uitkering aan de werkgever, dan wordt het bedrag verhoogd met het over de uitkering verschuldigde werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies.

Voorschot

Als het UWV heeft vastgesteld dat recht op uitkering bestaat, maar het is nog niet zeker welk bedrag aan uitkering moet worden betaald, bijvoorbeeld omdat nog onderzoek gedaan wordt naar het dagloon, kan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren