Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Herziening van de WAO-uitkering

De WAO-uitkering kan worden verlaagd of ingetrokken als iemand minder arbeidsongeschikt wordt. Dit wordt afschatting genoemd. Omgekeerd kan een gedeeltelijke uitkering worden verhoogd bij toegenomen arbeidsongeschiktheid.

Afschatting

Als de verdiencapaciteit van de werknemer toeneemt, bijvoorbeeld omdat zijn medische situatie is verbeterd, kan dat leiden tot een verlaging of intrekking van de uitkering.

Een beslissing om de uitkering te verlagen wordt ‘afschatting’ genoemd. De werknemer die eerst volledig arbeidsongeschikt was, wordt afgeschat naar bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Een dergelijke beslissing leidt ertoe dat de werknemer voor een deel is aangewezen op het verrichten van passende arbeid.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren