Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loondispensatie

Ten behoeve van werknemers met een Wajong-uitkering kan loondispensatie worden verleend (art. 2:20 Wajong). Loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren (eventueel is verlenging mogelijk). De loondispensatie houdt in dat het UWV aan de werkgever toestemming verleent om een loon te betalen dat lager is dan het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Die toestemming kan alleen worden verleend als de arbeidsprestatie van de werknemer als gevolg van de handicap zo laag is dat die geen loon rechtvaardigt van ten minste het wettelijke minimumloon.

Lagere arbeidsprestatie na ziekte

Indien een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren