Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte

Voorbeeldbrief

Aan de heer/mevrouw *)

. . . [naam]

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

. . . [plaats] . . . [ datum ]

Geachte heer/mevrouw *) . . . [naam]

De met u op [datum] gesloten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op . . . [datum] aanstaande. Tot en met die datum ontvangt u van ons salaris c.q. loon bij ziekte. Een eindafrekening, waarbij ook eventuele nog openstaande vakantiedagen zullen worden uitbetaald, ontvangt u in de loop van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren