Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontslag

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een langdurig zieke werknemer kan in beginsel gedurende de eerste twee ziektejaren niet worden beëindigd. Ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een langdurig zieke werknemer kan niet tussentijds worden beëindigd indien de reden voor beëindiging de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd echter van rechtswege, dat wil zeggen automatisch, omdat de duur van de afgesproken periode verstreken is, dan eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel gewoon. Ziekte staat dit niet in de weg.

Gedurende de eerste twee ziektejaren geldt namelijk een wettelijk opzegverbod op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren