Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Modeltekst voor een bankgarantie

Voorbeeldformulier

De ondergetekende, . . . [naam bank of verzekeringsmaatschappij], gevestigd . . . [adres] te . . . [plaats], hierna te noemen 'de Verzekeraar'*) in aanmerking nemende;

    dat de Belastingdienst, aan . . . [naam en adres werkgever], hierna te noemen 'de Werkgever' toestemming verleent, als bedoeld in artikel 40, van de Wet financiering sociale verzekeringswetten (Wfsv), om het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van . . . [datum] zelf te dragen, indien de werkgever een schriftelijke garantie overlegt, als bedoeld in artikel 40 Wfsv; dat de Werkgever jegens zijn werknemers en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren