Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn (dat wil zeggen een verlies aan verdiencapaciteit hebben van tenminste tachtig procent en van wie de beperkingen duurzaam zijn) komen in aanmerking voor een uitkering van 75% van het eigen dagloon (begrensd door het maximumdagloon, zie Bijlage). Een IVA-uitkering loopt in beginsel door tot de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is onder omstandigheden een verkorting mogelijk van de wachttijd van 104 weken.

Van duurzame arbeidsongeschiktheid is sprake in twee situaties: herstel is uitgesloten, of er is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren