Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Eigenrisicodragen vangnet ZW

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zelf een deel van het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt.

De mogelijkheid om eigen risico te gaan dragen, betreft onder meer werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals uitzendkrachten) en werknemers met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers), die sinds de privatisering van de ZW vallen onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de ZW.

Het eigenrisicodragen is beperkt tot dat deel van de vangnetvoorziening van de ZW, dat via de wachtgeldfondsen wordt gefinancierd. Het is dus niet van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren