Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkgeverssubsidie (artikel 36 WIA)

De werkgever kan subsidie krijgen voor extra kosten die hij maakt in verband met de re-integratie van een werknemer met structurele functionele beperkingen. Het moet gaan om aantoonbare kosten die hij heeft gemaakt of moet maken voor de re-integratie van de werknemer. De doelgroep waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is dezelfde als de doelgroep voor de no-riskpolis en de vroegere premiekorting, nu het loonkostenvoordeel (zie voor een omschrijving van die doelgroep Doelgroep van de no-riskpolis).

In het Re-integratiebesluit van 2 december 2005, Stb. 622, laatstelijk gewijzigd 17 december 2009, zijn de nadere voorwaarden voor subsidieverstrekking neergelegd.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren