Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkhervatting en re-integratie

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten zijn niet verplicht om zich beschikbaar te stellen voor arbeid of om te trachten arbeid te verwerven. Het UWV zet voor deze groep geen re-integratietrajecten in. Toch is het mogelijk dat iemand met een IVA-uitkering erin slaagt om op eigen kracht werk te vinden, bijvoorbeeld in een zeldzaam voorkomende baan. In dat geval kan de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte wel aanspraak maken op arbeidsplaatsvoorzieningen. Als er sprake is van een dienstbetrekking dan kan de werkgever van de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte aanspraak maken op de no-riskpolis en loonkostenvoordeel (zie hierover verder Re-integratiemiddelen, voorzieningen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren