Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidsplaatsvoorzieningen aan werknemers

Met de Wet WIA is ook een vernieuwd (limitatief) pakket arbeidsplaatsvoorzieningen gecreëerd (artikel 35 WIA) en is verder uitgewerkt in het Reintegratiebesluit en de Reintegratieregeling. Dit pakket omvat een algemeen geldende voorzieningenregeling voor werknemers en die hiervoor in Werkgeverssubsidie zijn besproken. Het UWV kan voorzieningen ook toekennen aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten voor wie het UWV een re-integratietraject inzet.

Het bevorderen van de eenvoud en de snelheid van de verstrekking van voorzieningen en subsidie staan voorop. Onzekerheid over het al dan niet verstrekken van deze voorzieningen, mag geen belemmering voor re-integratie zijn. De cliënt dient in feite al voordat hij solliciteert te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren