Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De WIA kent twee verschillende uitkeringsregelingen. De ene is bedoeld voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA), de andere voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De definitie van de begrippen volledig duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt verschilt. Dit komt omdat de beide uitkeringsregimes een ander doel hebben; het ene regime voorziet in een uitkering voor wie blijvend (duurzaam) niet meer kan werken, het andere regime beoogt mensen zoveel mogelijk te stimuleren om te doen wat ze nog wel kunnen. Bij beide arbeidsongeschiktheidsbegrippen speelt wel hetzelfde ziektebegrip een rol; het gaat immers altijd om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren