Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Re-integratiemiddelen ten behoeve van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zijn voornamelijk opgenomen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een proefplaatsing, waarbij de werknemer onbeloond arbeid verricht zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn uitkering, is mogelijk gedurende in principe maximaal zes maanden (artikel 37 Wet WIA).

Ook de verzekerde/arbeidsongeschikte werknemer kan bij het UWV voorzieningen aanvragen. Voor een arbeidsplaatsvoorziening in de zin van art. 35 WIA komen onder andere

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren