Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verzuimreglement

Voorbeeldregeling

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

    werkgever: . . . [naam], gevestigd te . . . [plaats] aan de . . . [straat ]; werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst bij werkgever werkzaam is; arbodienst/BIG-geregistreerde bedrijfsarts: . . . [naam], waaraan op grond van een overeenkomst met werkgever een aantal taken in het kader van de begeleiding en controle [op grond van de vangnetregeling/maatwerkregeling uit de Arbowet] in geval van ziekteverzuim is opgedragen; ongeschiktheid: de ongeschiktheid wegens ziekte tot het verrichten van de overeengekomen arbeid; ziekmelding: opgave van het tijdstip en datum van aanvang van de ziekte, onder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren