Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

No-riskpolis (artikel 29b ZW)

Werkgevers verwachten risico's bij het in dienst nemen of houden van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte. Het belangrijkste risico dat werkgevers zien, is veelvuldige uitval wegens ziekte of hernieuwde/toegenomen arbeidsongeschiktheid. De verwachtingen van werkgevers over de mogelijke risico's en de daaraan verbonden kosten van onder meer loondoorbetaling bij ziekte kunnen belemmeringen vormen voor de werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Om te voorkomen dat werkgevers door de mogelijke kosten van uitval van de werknemer als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeidsovereenkomst willen sluiten met een gedeeltelijk arbeidsgeschikte of een bestaande arbeidsovereenkomst willen beëindigen, voorziet de no-riskpolis in een bescherming

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren