Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dagloon

De basis voor de hoofdregels van de dagloonberekening is het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen dat op 1 juni 2013 in werking is getreden. In het gewijzigde dagloonbesluit van 2015 is onderscheid gemaakt tussen de referteperiode van uitkeringen op grond van de wet WIA en WAO en de referteperiode van ZW- en WW-uitkeringen.

Het is een vrij technisch verschil dat voor de werknemer zelf niet zo van belang is. Bij de WIA/WAO is het refertejaar de periode van het jaar dat eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het tijdvak waarin de werknemer arbeidsongeschikt is geworden. Bij de WW/ZW

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren