Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verzekering

Wie voor de Ziektewet is verzekerd, is dat ook voor de WIA. Werknemer is de persoon die werknemer is in de zin van de ZW, met uitzondering van stagiairs; deze vallen onder de Wajong. Ook werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn niet verzekerd voor de WIA, terwijl deze wel verzekerd zijn voor de Ziektewet.

Een verder verschil met de Ziektewet is dat mensen die niet werken omdat ze onbetaald verlof genieten, tijdens hun verlofperiode wel verzekerd blijven voor de WIA. Dat betekent dat iemand die ziek wordt tijdens een periode van onbetaald verlof recht kan krijgen op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren