Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wachttijd

Als hoofdregel geldt een wachttijd van 104 weken (twee jaar) zie ook artikel 23 WIA. In deze eerste twee ziektejaren zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor werkhervatting (zie artikel 25 WIA en artikel 7:658a BW). Zij moeten beiden al het mogelijke doen om de re-integratie tot een succes te maken. De inkomensbescherming gedurende de eerste twee ziektejaren is geregeld in artikel 7:629 BW. Op grond van deze regelgeving ligt de verantwoordelijkheid voor de inkomensbescherming van zieke werknemers gedurende de eerste twee jaar bij de werkgever.

Aan het eind van de loondoorbetalingsperiode stellen werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren