Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanvraagtermijnen subsidies en voorzieningen

Voorbeeldformulier

In de Wet WIA zelf zijn geen termijnen voor aanvraag opgenomen. Daarom heeft het UWV hierover een besluit getroffen. Het besluit heeft betrekking op alle aanvragen; in het hierna opgenomen overzicht zijn alleen die aanvragen opgenomen die van belang zijn voor werkgevers en werknemers. De proefplaatsing is niet in het schema opgenomen: hiervoor moet namelijk vooraf toestemming door het UWV worden verleend. Voor het aanvragen van de forfaitaire premiekorting op de basispremie WIA en op de WW-premie bij het in dienst nemen of houden van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte zijn de aanvraagtermijnen niet in dit besluit,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren