Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen van de WGA-gerechtigde

Een van de wezenlijke kenmerken van de Wet WIA is de uitbreiding en aanscherping van de plichten van de verzekerden, met name van degenen die recht hebben op een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Aan de algemene verplichting uit de WAO om mee te werken aan re-integratiemaatregelen is voor deze groep de verplichting uit de WW toegevoegd om passend werk te zoeken en te aanvaarden. Uitgangspunt van de wetgever is dat iedereen die enig arbeidsvermogen heeft en die aanspraak maakt op een uitkering, in elk geval verplicht is om te proberen dit arbeidsvermogen optimaal te benutten.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren