Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Premies werknemersverzekeringen 2020

De modernisering van de Ziektewet per 2013 en 2014 (BeZaVa) heeft geleid tot wijzigingen van de premies WW en WGA/ZW. De gedifferentieerde premie WGA is verdwenen en in de plaats daarvan is er nu een nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De werkgever betaalt sinds 2014 ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers. Daarmee wordt grofweg bedoeld: mensen die fictief verzekerd zijn voor de sociale werknemersverzekeringen en die dus niet onder de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vallen. Kortom het is niet meer alleen een gedifferentieerde premie WGA voor vast personeel, maar met ingang van 2014 ook een premie voor flexibele

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren