Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De loonaanvullingsregeling

Na afloop van de duur van de loongerelateerde uitkering bestaat de WGA-uitkering afhankelijk van het feit of de verzekerde aan de inkomenseis voldoet, uit óf een loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering. Voor de verzekerde die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, geldt geen inkomenseis: hij heeft recht op een loonaanvullingsuitkering. Voor de verzekerde die niet voldeed aan de referte-eis en als gevolg daarvan geen aanspraak had op een loongerelateerde WGA-uitkering ontstaat direct na afloop van de wachttijd recht op een WGA-uitkering in de vorm van een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

De inkomenseis

De inkomenseis wordt vastgesteld op de dag dat recht ontstaat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren