Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanpassen van de arbeidsplaats

Artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bepaalt dat de werkgever de inrichting van de arbeidsplaats, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud moet aanpassen aan een werknemer die als gevolg van ziekte zijn eigen werk niet kan doen. Zo nodig moet hij ook de inrichting van het bedrijf aan die werknemer aanpassen zodat deze ook daadwerkelijk zijn werk kan verrichten. De Inspectie SZW kan zo nodig een eis stellen aan de werkgever over de wijze van naleving van deze verplichting.

Deze verplichting geldt uitdrukkelijk in aanvulling op de verplichtingen die de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren