Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid

De WIA kent geen wettelijke herbeoordelingsplicht. In alle gevallen wordt individueel bepaald wanneer een herbeoordeling plaatsvindt. Bij een herbeoordeling kan blijken dat de mate van arbeids(on)geschiktheid is gewijzigd. De arbeidsongeschiktheid kan zijn toegenomen, bijvoorbeeld door een verslechtering van de medische situatie. Hierdoor kan een overgang van de WGA naar de IVA plaatsvinden. Voor iemand in de loongerelateerde fase van de WGA-uitkering heeft een toename van de arbeidsongeschiktheid niet direct gevolgen. Dit is wel het geval tijdens de loonaanvullingsregeling of de vervolguitkering. Omgekeerd kan de arbeidsongeschiktheid ook zijn afgenomen. Iemand is medisch verbeterd, of is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren