Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020
  • Taakgebieden: OR-communicatie, Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In dit zevende hoofdstuk van de Praktijkgids Ziekte & re-integratie wordt aandacht besteed aan de premieheffing en het eigenrisicodragen. Hoofdstuk 7.1 is gewijd aan de premies werknemersverzekeringen en hoofdstuk 7.2. betreft het eigenrisicodragen.

Met de inwerkingtreding van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) per 1 januari 2013 en voor de premies per 1 januari 2014 is het premieheffingssysteem voor de ZW en WIA aanzienlijk gewijzigd. De BeZaVa heeft ten doel de instroom

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren