Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Re-integratieverplichtingen en sancties

De invoering van de Wet WIA per 29 december 2005 brengt ook voor mensen met een lopende WAO-uitkering nieuwe rechten en plichten mee. Op grond van art. 30a Wet SUWI stelt het UWV voor iedereen ten aanzien van wie het een re-integratietaak heeft een re-integratievisie op, en indien nodig ook een re-integratieplan. Ook mensen met een WAO-uitkering moeten hieraan meewerken. Een belanghebbende die bij deelname aan een re-integratietraject zijn re-integratieverplichtingen niet naleeft, moet de reden daarvan onmiddellijk aan het re-integratiebedrijf meedelen (art. 28 WAO). Dit betekent in beginsel dat de betrokkene de reden van verzuim vooraf moet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren