Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brief aan werknemer over aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief

De heer/mevrouw . . . [naam]

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: aanvraag ontslagvergunning langdurige arbeidsongeschiktheid

. . . [plaats] . . . [datum]

Geachte heer/mevrouw *) . . . [naam]

Zoals wij in ons gesprek van . . . [datum] hebben besproken, bevestigen wij u hierbij schriftelijk de achtergronden van het feit dat wij geen andere mogelijkheid zien dan het aanvragen van een ontslagvergunning. Aanleiding hiervoor is het feit dat uw arbeidsongeschiktheid inmiddels twee jaar heeft geduurd.

Wij hebben besproken dat wij contact hebben gehad met de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren