Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidscontract voor bepaalde tijd: vervanging bij ziekte

Voorbeeldcontract

Ondergetekenden, . . . [naam werkgever] gevestigd te . . . [plaats] te dezen vertegenwoordigd door . . . [naam] in de functie van . . . [functie] verder te noemen werkgever, en . . . [naam]geboren te . . . [plaats] op . . . [datum] wonende te . . . [plaats] verder te noemen werknemer, zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

    Werknemer treedt met ingang van . . . [datum] bij werkgever in dienst in de functie van . . . [functie] (naam functie). Werknemer zal in deze functie onder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren