Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beroepschrift rechtbank (sv)

Voorbeeldbrief

Let op: verstuur uw beroepschrift ook altijd per aangetekende post!

Edelachtbare heer/vrouwe,

Ondergetekende, . . . [naam en voornamen], geboren . . . [geboortedatum], wonende te . . . [adres en woonplaats], tekent hierbij beroep aan tegen de beslissing op bezwaar d.d. . . . [datum] van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren