Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanvulling op grond van de Toeslagenwet

De bedoeling van de Toeslagenwet (TW) is te voorzien in een aanvulling van de uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, als degene die een uitkering ontvangt samen met eventuele andere inkomsten van hemzelf of zijn partner beneden het sociaal minimuminkomen blijft. Ook is een toeslag mogelijk als de werknemer bij ziekte minder loon van zijn werkgever ontvangt dan het voor hem geldende sociaal minimum. Omdat de werkgever tijdens het eerste jaar van ziekte ten minste het minimumloon moet betalen, kan een toeslag pas vanaf het tweede ziektejaar aan de orde komen.

Evenals voorheen het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren