Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loon- en inkomenssuppletie (artikel 65c WAO)

Het UWV kan loonsuppletie toekennen aan arbeidsgehandicapten die werk aanvaarden tegen een lager loon dan de loonwaarde die bij de WAO-, WAZ- of Wajong-schatting in aanmerking is genomen (in de meeste gevallen: het loon van de drie geduide functies waarmee de belanghebbende nog het meeste kan verdienen). De regeling geldt niet alleen voor personen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook voor personen die minder dan vijftien procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en die dus geen uitkering meer ontvangen.

De regeling geldt eveneens voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geraakt en die als werknemer willen re-integreren. Uitkeringsgerechtigden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren