Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De claimbeoordeling

De manier waarop wordt beoordeeld of iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of verminderd arbeidsgeschikt is, verloopt volgens een vast stramien. Om de doelstelling van de WIA te bereiken, is het claimbeoordelingsproces zo ingericht dat een goede beoordeling van de re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren mogelijk is, dat de professionals bij de claimbeoordeling aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en dat een optimale sturing door het UWV-management mogelijk is.

Poortwachtersverplichtingen

De aanvraag om WIA-uitkering na twee jaar ziekte moet vergezeld gaan van het re-integratieverslag, waarin alle activiteiten rond herstel en re-integratie in de ziekteperiode beschreven staan. Hierin moet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren