Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die op 1 januari 2018 is ingegaan. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer bestaat een overgangsregeling.

Een werkgever kan recht hebben op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

    oudere werknemers (56 jaar en ouder); arbeidsbeperkte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren