Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Premiekorting ouderen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Tot 2012 mocht een werkgever een korting toepassen van € 6.500 per jaar per oudere werknemer, gedurende drie jaar, op het totaal van de door hem verschuldigde premies. Vanaf 1 januari 2013 was deze korting € 7.000 per jaar. Deze regeling gold tot 2015 voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar en ouder. Per 1 januari 2015 is de leeftijd verhoogd naar 56 jaar. De betreffende werknemer van 50 jaar of ouder moest wel voorafgaand aan zijn indiensttreding recht hebben op een uitkering op grond van één van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren