Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sommatie om het werk te hervatten

Voorbeeldbrief

Aan de heer/mevrouw *)

. . . [naam]

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: uw werkhervatting

. . . [plaats] . . . [datum]

Geachte heer/mevrouw *) . . . [naam]

U bent arbeidsongeschikt geweest wegens ziekte sinds . . . [dag] . . . [datum].

Per brief van . . . [datum] is u medegedeeld dat u op . . . [dag] . . . [datum] door de bedrijfsarts weer in staat werd geacht uw werk te hervatten. In die brief werd ook medegedeeld dat u, als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren