Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Passende arbeid verrichten

Een zieke werknemer moet, als hij daartoe in staat is, tijdens de periode waarover zijn werkgever het loon doorbetaalt, zijn eigen arbeid – vaak gedeeltelijk – of andere passende arbeid verrichten. De werkgever die passend werk heeft, is ook verplicht om dit aan te bieden. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad valt af te leiden dat een werkgever (op grond van goed werkgeverschap) verplicht kan zijn het werk van een arbeidsongeschikte werknemer aan te passen of hem andere passende arbeid aan te bieden. Deze verplichting is later gecodificeerd in artikel 7:658a BW.

Ook is bepaald door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren