Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bezwaar inzake boete m.b.t. arbeidsomstandigheden

Voorbeeldbrief

Let op: verstuur uw bezwaar altijd ook per aangetekende post!

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T.a.v. Inspectie SZW, afdeling Juridische Zaken

Postbus 90801

2509 LV ’s-Gravenhage [Let op: check altijd of de adressering nog correct is!]

. . . [plaats] . . . [datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ondergetekende, . . . [naam bedrijf] gevestigd te . . . [vestigingsplaats] . . . [adres] in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door .

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren