Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanvraag van de uitkering

Een WIA-uitkering wordt alleen toegekend op aanvraag. Het UWV moet de belanghebbende uiterlijk 89 weken na aanvang van de wachttijd informeren over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. In die kennisgeving staat ook informatie over het moment van indienen van de aanvraag. Deze is gesteld op uiterlijk 93 weken na aanvang van de wachttijd (artikel 64 WIA). Is er sprake van vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsverplichting, dan staat de uiterste aanvraagdatum in de beschikking waarin het UWV aangeeft op welke datum het verlengde tijdvak eindigt. Het UWV geeft daarbij aan de belanghebbende informatie over

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren