Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overtreding re-integratieverplichtingen

De plichten die betrekking hebben op re-integratie en werkhervatting vormen een aparte categorie in het Maatregelenbesluit. Aan (het bevorderen van) re-integratie en arbeidsinpassing wordt zeer grote waarde gehecht. In de toelichting bij het besluit wordt vermeld dat adequate communicatie over datgene wat iemand te doen staat in het kader van re-integratie en arbeidsinpassing van belang is. In dat kader kunnen, gebaseerd op al bestaande wettelijke verplichtingen, concrete afspraken gemaakt worden met WW-, WAO-, WAZ-, Wajong- en werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren