Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sancties

De sanctie bij het niet-naleven van wettelijke verplichtingen kunnen onderscheiden worden in maatregelen en boeten.

Maatregelen

Het UWV is verplicht om de verzekerde een maatregel op te leggen indien wordt vastgesteld dat hij een wettelijke verplichting niet is nagekomen, en die gedraging aan hem is toe te rekenen. Of een gedraging van een verzekerde moet worden aangemerkt als niet-nakoming van een wettelijke verplichting, is mede afhankelijk van de wijze waarop aan die wettelijke verplichting nadere invulling is gegeven in de re-integratievisie of het re-integratieplan. De gedraging van de verzekerde moet daarom steeds ook daaraan worden getoetst. Een maatregel wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren