Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Stoppen loonbetaling na hersteldverklaring

Voorbeeldbrief

Aan de heer/mevrouw *)

. . . [naam]

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: beëindigen loonbetaling

. . . [plaats] . . . [datum]

Geachte heer/mevrouw *) . . . [naam]

U heeft zich ziekgemeld op . . . [dag] . . . [datum].

Uit de door de bedrijfsarts opgemaakte spreekuurrapportage van [datum] is gebleken dat u op . . . [datum] in staat wordt geacht uw werk volledig te hervatten. Wij verwachten u op die datum dan ook weer op het werk. Mocht u van mening zijn dat u

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren