Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overlijdensuitkering

Op grond van art. 74 WIA wordt na overlijden van de IVA- of WGA-gerechtigde een overlijdensuitkering betaald. Over de dag van overlijden zelf bestaat nog recht op een WGA- of IVA-uitkering; de overlijdensuitkering gaat de dag daarna in. Rechthebbende ten aanzien van de overlijdensuitkering is in principe de langstlevende echtgenoot. Indien er geen langstlevende echtgenoot is, zijn rechthebbende minderjarige wettige en natuurlijke kinderen.

Als ook die er niet zijn, zijn rechthebbend de personen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde. Voor deze laatste groep rechthebbenden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren