Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Er geldt een aantal algemene verplichtingen voor iedere WIA-gerechtigde. Dit betreft onder meer de informatieplicht en de verplichting tot medewerking aan controle. Aan een oproep moet worden voldaan en vragen moeten worden beantwoord. Er geldt daarnaast een legitimatieplicht. Een algemene verplichting is verder dat de verzekerde het ontstaan van arbeidsongeschiktheid voorkomt en het bestaan van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk bekort (artikel 28 WIA).

Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten gelden daarnaast een aantal voorschriften die specifiek zijn gericht op arbeidsinschakeling. In de Wet WIA is bepaald dat het UWV voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, waarvan de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren