Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidscontract voor bepaalde tijd: vervanging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof

Voorbeeldcontract

Let op: dit contract is niet uitputtend en kan zo nodig worden aangevuld met bepalingen die werkgever ook in andere arbeidsovereenkomsten opneemt, zoals bijvoorbeeld een eenzijdig wijzigingsbeding, verwijzing naar de toepasselijke cao en/of incorporatiebeding, toepasselijkheid arbeidsvoorwaardenregeling, etc.

Ondergetekenden, . . . [naam werkgever] gevestigd te . . . [plaats] te dezen vertegenwoordigd door . . . [naam] in de functie van . . . [functie] verder te noemen werkgever, en . . . [naam] geboren te . . . [plaats] op . . . [datum] wonende te . . .

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren